Об утверждении стандартов государственных услуг в области растениеводства

Стандарт государственной услуги «Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования
производства приоритетных культур»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур» (далее – государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Министерство).
3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами областей, гг. Астаны и Алматы, районов, и городов областного значения (далее – услугодатель).
2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем – до 1 (первого) декабря соответствующего года;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи необходимых документов – не более 30 (тридцати) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – не более 15 (пятнадцати) минут.
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. Читать далее «Об утверждении стандартов государственных услуг в области растениеводства»

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

«Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын және экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын және экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттiк көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы және оның орынбасары бекіткен тізбе негізінде Астана және Алматы қалаларының, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы және оның орынбасары, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аумақтық инспекцияларының кеңселері, сондай-ақ www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап:
Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын ветеринариялық сертификат беру – көрсетілетін қызметті алушы жүгінген күні;
экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру – 3 (үш) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын немесе экспортқа арналған ветеринариялық сертификат (бұдан әрі – ветеринариялық сертификат).
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Ветеринариялық сертификат электрондық форматта ресімделеді, арнайы бланкке басып шығарылады, мөрмен расталады және оған көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы қойылады.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» ветеринариялық сертификатты алу күні мен уақыты туралы хабарлама көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады. Читать далее «Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы»

Об утверждении стандартов государственных услуг в области ветеринарии

Стандарт государственной услуги «Выдача действующего внутри Республики Казахстан и на экспорт ветеринарного сертификата на перемещаемые
(перевозимые) объекты»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача действующего внутри Республики Казахстан и на экспорт ветеринарного сертификата на перемещаемые (перевозимые) объекты» (далее – государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Министерство).
3. Государственная услуга оказывается главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором гг. Астаны и Алматы, района, города областного значения и его заместителем, государственными ветеринарно-санитарными инспекторами на основании утвержденного списка главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором гг. Астаны и Алматы, района, городов областного значения и его заместителем (далее – услугодатель).
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются канцеляриями территориальных инспекций Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства, а также посредством веб-портала «электронного правительства»: www.e.gov.kz (далее – портал).
2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю или на портал:
выдача действующего внутри Республики Казахстан ветеринарного сертификата – в день обращения услугополучателя;
выдача ветеринарного сертификата на экспорт – 3 (три) рабочих дня;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю – не более 30 (тридцати) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – не более 30 (тридцати) минут.
5. Форма оказания государственной услуги – электронная (частично автоматизированная) и (или) бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги – ветеринарный сертификат, действующий внутри Республики Казахстан или на экспорт (далее – ветеринарный сертификат).
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
Ветеринарный сертификат оформляется в электронном формате, распечатывается на специальном бланке, заверяется печатью и подписывается руководителем услугодателя. Читать далее «Об утверждении стандартов государственных услуг в области ветеринарии»

Мектепке дейінгі және орта білім беру саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау
және балаларды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті барлық үлгідегі және түрдегі мектепке дейінгі ұйымдар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдау және беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 30 минут;
құжаттарды қабылдау сәтіне дейінгі күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды;
көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі: баланың ата-анасының бірінің немесе заңды өкілінің өтініші негізінде баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдау. Читать далее «Мектепке дейінгі және орта білім беру саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы»

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере дошкольного и среднего образования

Стандарт государственной услуги «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования» (далее – государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство).
3. Государственная услуга оказывается дошкольными организациями всех типов и видов (далее – услугодатель).
Прием и выдача документов для оказания государственной услуги осуществляются через канцелярию услугодателя.
2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:
с момента сдачи пакета документов – 30 минут:
максимально допустимое время ожидания до момента приема документов – не более 15 минут;
максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – не более 15 минут.
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги: зачисление ребенка в дошкольную организацию на основании заявления одного из родителей или законного представителя.
Форма представления результата оказания государственной услуги: бумажная.
7. Государственная услуга оказывается: бесплатно.
8. График работы услугодателя: с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00- 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 -14.00.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди без предварительной записи и ускоренного обслуживания. Читать далее «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере дошкольного и среднего образования»